Junilla Larsen

UHD aan de Radboud Universiteit. Doet onderzoek naar eetgedrag en overgewicht bij kinderen en jongeren en de rol van de sociaal-emotionele omgeving hierbij. Haar blogs gaan voornamelijk over: eetgedrag, overgewicht en processen van gedragsverandering.

Email | LinkedIn